Se Till Att Din Bil Inte Är En Trafikfara

däck,

Det finns många lagar som reglerar som dikterar vad vi får göra och hur vi ska agera i trafiken. Det finns också regler för våra fordon och däck som vi måste följa. Allt detta syftar till att göra oss säkrare i trafiken och att de fordon som vi kör är säkra och att vi använder alla dess säkerhetsfunktioner, för att minska dödligheten i trafiken. Att ha en ny bil med nya däck hjälper alltid till att höja säkerheten i trafiken.

Trafikreglerna anger de högsta hastigheterna som vi får köra, för att säkerställa att vi kan hantera säkert och stanna inom vissa avstånd. Det finns bestämmelser för övergångställen som att vi inte får köra om andra bilar nära dem eller parkera nära dem. Hela syftet är att göra vägarna säkrare, att minska antalet olyckor som kan inträffa. De vägar som har många olyckor har ofta begränsningar för att köra om bilar och vägmarkeringar som reglerar vad som är tillåtet. Detta minskar antalet olyckor så att du kan köra säkrare.

Bilarna har nu obligatorisk användning av säkerhetsbälten och användning av krockkuddar eftersom de har visat sig förbättra säkerheten avsevärt. Även användningen av vinterdäck under vintersäsongen regleras och det minsta tillåtna mönsterdjupet. Alla dessa syftar till att öka säkerheten, bilen måste också klara en bilbesiktning och se till att bilen är i gott skick och säkert att köra. Utan att passera testet får du inte köra bilen. Bilen måste genomgå regelbunden bilservice och du bör även utöver det utföra bromsservice, oljebyte och däckservice för att försäkra dig om att bilen är i bra skick. Med regelbunden service så kommer bilen att hålla längre.

Korrekt underhåll av bilen och att följa bilens servicemanual bör vara det minsta nivån av bilservice som du bör göra men du bör helst göra ännu mer. Se till att bilverkstaden du använder dig av är auktoriserad och kan stämpla servicehandboken så att bilens garantier fortsätter att gälla. Att ha säkerhetsbälten på och inte köra över hastighetsgränsen är också saker du bör följa när du kör, men också att du har vintergodkända däck när du kör på vintern. Det är förbjudet att köra med däck som inte är vintergodkända om du har snö på vägarna, eftersom det är farligt då de inte har rätt mönster för att hantera snö, slask och is. De blir också hårda vid låga temperaturer vilket minskar däckens grepp.

För däcken måste du verkligen se till att de är i gott skick, ha ett tillräckligt mönsterdjup och att du byter till vinterdäck innan vintern anländer så att du har tillräckligt grepp och kontroll för säker körning.Även saker som inte är obligatoriska är fortfarande bra att kontrollera, som att kontrollera att däcken har rätt däcktryck. Lågtrycket är dåligt för däcken eftersom det kan skada däckstrukturen och det kommer att leda till värmeuppbyggnad. Detta gör att däcken sliter snabbare. Lågt däcktryck leder också till högre rullmotstånd som påverkar bränsleförbrukningen negativt. Försök också att rotera däcken när du byter mellan sommar- och vinterdäck.

För mer information om bilservice och underhåll, besök: https://vianor.se/